O klubie

Klub The Irons powstał 11.11.2011 r. w dniu rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości. Znakiem klubu jest krzyż niepodległości umieszczony w żelaznym łańcuchu. Krzyż jest wzorowany na polskim odznaczeniu wojskowym nadawanym bojownikom o wolność.

Przyjęty znak ma stanowić symbol żelaznych i niezłomnych zasad obowiązujących w klubach zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Zasady te kładą nacisk na wzajemny szacunek, poszanowanie barw i braci klubowych, oraz pomoc w obliczu zagrożeń zarówno drogowych, jak i wszystkich innych, które mogą napotkać motocykliści w codziennym życiu. To w imię tych wartości zorganizowaliśmy akcję MOTOSERCE w Radomiu i w Wolsztynie.

Jesteśmy klubem zrzeszającym czynnych motocyklistów, obecnych od wielu lat na polskiej scenie motocyklowej.

Na wiosennym Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych w roku 2012 otrzymaliśmy status Free Group i od tej pory Klub nosi nazwę „The Irons FG”.

Aktualnie posiadamy dwa oddziały: „East Side”, z domem klubowym w Radomiu, i „West Side”, z domem klubowym w Wolsztynie.

W dniu 12.10.2013 r. decyzją Rady Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych uzyskaliśmy status klubu MC.

Do zobaczenia na trasie!